Kancelaria
Obsługa prawna
Księgowość i podatki
Oferty pracy
Kontakt
Obsługa prawna

Bieżące doradztwo podatkowe:

 • opracowywanie opinii, informacji, porad z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych,
 • sporządzanie i weryfikacja umów  pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi,
 • planowanie i kształtowanie polityki podatkowej,
 • wybór optymalnych rozwiązań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie inwestycji i ich rozwiązań podatkowych

Klienci instytucjonalni:

 • sporządzanie, opiniowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów przed Sądami oraz innymi instytucjami związanymi ze sprawą,
 • sporządzanie regulaminów, statutów, uchwał,
 • reprezentacja w sporach pracowniczych
 • rejestracje podmiotów i  zmian w KRS,
 • przygotowanie wniosków  oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, naprawczym
 • windykacja wierzytelności na drodze polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej

Klienci indywidualni:

 • prawo rodzinne (sprawy rozwodowe, separacje, podział majątku, ustanawianie rozdzielności majątkowej, sprawy alimentacyjne, sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa),
 • prawo cywilne (sprawy mieszkaniowe, spadkowe, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, windykacyjne),
 • prawa pracy (rozwiązanie i wypowiedzenie umów o pracę, wynagrodzenia, odszkodowania, sprawy związane z wypadkami przy pracy),
 • prawa ubezpieczeń społecznych (przyznawanie emerytur i rent),
Kancelaria oferuje pomoc w sporządzaniu umów, pism sądowych i pozasądowych, a także reprezentację przed wszelkimi organami sądowymi lub administracji publicznej.

Kancelaria
Obsługa prawna
Księgowość i podatki
Oferty pracy
Kontakt